7.10.08

El telenotícies

Les idees més importants que he après avui són molt senzilles però alhora significatives. Penso que val la pena tenir-les sempre present.

-Actuem o ens posicionem condicionats per uns formats.
-Ens hem d´acostumar a llegir audiovisualment (som analfabets).
-Hi ha diferents prespectives o punts de vista de les coses, el que succeeix és que sempre interpretem o mirem de la mateixa manera, tenin en compte els mateixos paràmetres.
-L´error és bó, doncs és una oportunitat per aprendre. El mètode assaig-error és infalible, i és la millor manera d´aprendre.
-Els nens passen més hores a la TV que a l´escola. Hem de aplicar a l´aula eines relacionades amb la TV, MP3 i totes les noves tecnologies. És molt important que els nens siguin subjectes actius.

En relació a les hores que passem davant la TV, no només els nens sinó també els grans, l´article que adjunto a continuació comenta un estudi dut a terme als Estats Units que conclou que veure més TV de lo raonable pot incidir en la menys felicitat de la gent. Crec que en aquesta premisa, podríem estar tots d´acord, amb matisos, però d´acord. Veure massa la tele podria ser com un factor més, com el tenir predisposició a .. de la genètica de moltes enfermetats. El problema és on posem els límits, quines hores són les recomenables i sobretot de quina qualitat de programa es tracta. També és important pensar en quines activitats, relacions o simplement aburrirse no fan mentre estan veient la tele.

Crec que és evitable que els nens vegin massa TV o juguin massa als videojocs, depèn de quina prioritat li atribuïm a aquest objectiu com a pares. No puc parlar per la meva experiència, però sí coneixo nens que, tal com són els pares, posaria la mà al foc que no formaran part d´aquest gruix que veu la tV 25/h setmana.

http://depsicologia.com/la-gente-infeliz-ve-ms-televisin/