11.1.09

És futur a Sant Sadurní D´Anoia


Escoltant la entrevista insertada abaix, podreu comprovar que la ficció no està tan lluny o si més no, que és possible.

Podreu comprovar com, en aquesta escola de Sant Sadurní d´Anoia, s´han guiat per la pregunta què fer amb la tecnologia; la mateixa inquietant pregunta que s´ens va formular els primers dies de classe, fent un paral.lelisme amb el canvi en què es va trobar la humanitat quan es va inventar la imprenta moderna de Gutemberg al s. XV: L´home - bàsicament els monjos- copiava manuscrits manualment, treballs curts, una feina de molts anys doncs era un treball artesanal (per exemple, 10 anys per fer una biblia). Però no havia pensat en imprimir de manera industrial , de manera que en menys temps es produïssin més pàgines, en numerar-les i compendiar-les en llibres que puguessin arribar a tots els racons, a molta més gent . El procés d´invenció va ser més llarg i costós del que pensava, va haver de demanar ajuda. Però finalment ho va aconseguir i va ser una revolució cultural, segurament la més gran de la història, doncs la gent va aprendre a llegir i escriure. Aquest és el gran pas.


I aquest pas l´ha fet aquesta escola: trascendir del model imperant i integrar la tecnologia en l´educació de manera que la primera estigui al servei de la segona ( i no al inrevés ) , i buscar la manera de desenvolupar en els nens noves competències, les que necessitaràn en un mon dominat per la tecnologia.

I un apunt molt important, bàsic, i d´altra banda avalat per la realitat: ho han aconseguit gràcies a les persones . A l´acció de pares, mestres, empreses i ajut públics. És a dir, un canvi d´aquestes dimensions necessita del suport de tota la societat civil, no podem deixar únicament en mans de ( el govern ?) un canvi de model educatiu. Això també ho podriem traslladar a ensenyaments superiors (Pla Bolònia) segons el meu punt de vista.

El comentari que fa el director de què el nivell competencial assolit és molt alt , similar a les escoles rurals, és rellevant. Perquè a les escoles rurals tenen un nivell competencial més alt?

Finalment, sembla que en aquesta escola tenen una bona organització i dossifiquen les hores davant l´ordinador, fan molt treball cooperatiu etc.. m´agradaria conèixer com són els alumnes de 4rt d´Eso.